Нормативно-правова база

 

№ з/п

Нормативно-правовий акт

Назва

Дата, номер

Посилання

Закони України

1.     

«Про освіту»

05.09.2017,  № 2145-VIII

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

2.     

«Про повну загальну середню освіту»

16.01.2020, № 463-ІХ

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#n984

Постанови Кабінету Міністрів України

3.     

Про затвердження Положения про заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання

05.11.1999, № 2061

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2061-99-%D0%BF

4.     

Положения про військовий (військoвo- морський, військово-спортивний) ліцей, ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою

30.06.2021, № 672

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/672-2021-%D0%BF#Text

5.     

Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної i комунальної форми власності

27.08.2010, №796

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-2010-%D0%BF#Text

6.     

Про затвердження Положення про опорний заклад освіти

19.06.2019, №532

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/532-2019-%D0%BF#Text

7.     

Про затвердження Порядку організаціі інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах

15.08.2011, №872

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/872-2011-%D0%BF#Text

8.     

Про затвердження Державного стандарту базової  i  повної загальної середньої освіти

23.11.2011, №1392

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF#Text

9.     

Про затвердження Порядку ведения обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів

13.09.2017, №684

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/684-2017-%D0%BF#Text

10.  

Про затвердження Державного стандарту початкової освіти

21.02.2018, №87

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF#Text

11.  

Про затвердження Положения про санаторну школу

21.11.2018, №1026

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1026-2018-%D0%BF#Text

12.  

Про затвердження Положения

про спеціальну школу та Положения про навчально-реабілітаційний центр

06.03.2019, №221

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/221-2019-%D0%BF#Text

13.  

Про затвердження Положения

про науковий ліцей та науковий ліцей- інтернат

22.05.2019, №438

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/438-2019-%D0%BF#Text

14.  

Деякі питания підвищення кваліфікації педагогічних i науково-педагогічних працівників

21.08.2019. №800

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#Text

15.  

Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

24.03.2021, №305

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2021-%D0%BF#Text

16.  

Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної середньоі освіти

20.01.2021, №31

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/31-2021-%D0%BF#Text

17.  

Положения про мистецький ліцей

23.12.2020, №1313

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1313-2020-%D0%BF#Text

18.  

Деякі питания соціального захисту дітей, влаштованих на цілодобове перебування до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування

04.08.2021,№843

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/843-2021-%D0%BF#Text

Накази центральних органів виконавчої влади України

19.  

Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти

15.04.1993, №102

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0056-93#Text

20.  

Про затвердження Положения

про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»

11.12.2000, №579

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0923-00#Text

21.  

Про затвердження Положения про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»

17.03.2015, №306

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0354-15#Text

22.  

Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел -садків ) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня i виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів ycix типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів

20,02.2002, №128

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0229-02#Text

23.  

Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами

23.07.2010, №736/902/758

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1196-10#Text

24.  

Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників

06.10.2010. №930

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10#Text

25.  

Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх невчальних закладах

09.12.2010, №1224

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1412-10#Text

26.  

Про затвердження Порядку переведення учнів закладу загальної середньої освіти на наступний рік навчання

14.07.2015, №762

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0924-15#Text

27.  

Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти

26.12.2017, №1669

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0100-18#Text

28.  

Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти

16.04.2018, №367

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0564-18#Text

29.  

Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України

22.05.2018, №509

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0885-18#Text

30.  

Про затвердження Порядку створення груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти

25.06.2018, №677

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0865-18#Text

31.  

Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти

25.06.2018, №676

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z1028-18#Text

32.  

Про затвердження Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування. Переведення до іншого закладу освіти

01.08.2018, №831

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0945-18#Text

33.  

Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації

07.12.2018, №1369

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0008-19#Text

34.  

Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу

16.05.2019, №659

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0612-19#Text

35.  

Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи

05.08.2016, №944

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1187-16#Text

36.  

Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій

29.04.2020, №574

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0410-20#Text

37.  

Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи

07.02.2020, №143

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0258-20#Text

38.  

Про затвердження Типового переліку обладнання та інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень закладів освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти і науки

03.07.2020, №889

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0777-20#Text

39.  

Про затвердження Типового переліку допоміжних засобів для навчання (спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку) осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах освіти

23.04.2018, №414

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0582-18#Text

40.  

Положення про інституційну та дуальну форми здобуття повної загальної середньої освіти

23.04.2019, №536

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0547-19#Text

41.  

Деякі питання організації дистанційного навчання

08.09.2020, №1115

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0941-20#Text

42.  

Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти

12.01.2016, №8

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0184-16#Text

43.  

Типові штатні нормативи закладів загальної середньої освіти

06.12.2010, №1205

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1308-10#Text

44.  

Про затвердження Типових штатних нормативів навчально-реабілітаційних центрів

03.07.2020, №890

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0681-20#Text

45.  

Про затвердження типових штатних нормативів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

05.12.2008, №1105

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1250-08#Text

46.  

Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних наукових ліцеїв та наукових ліцеїв-інтернатів

12.12.2019, №1553

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0174-20#Text

47.  

Порядок вступу на наступний рівень освіти здобувачів спеціалізованої освіти, якіздобувають освіту за наскрізними освітніми програмами

14.01.2019, №28

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0124-19#Text

48.  

Порядок переведення учнів на наступний рік навчання в закладах спеціалізованої освіти наукового профілю

01.03.2021, №268

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0494-21#Text

49.  

Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців0 у системі загальної середньої освіти

13.04.2011, №329

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0566-11#Text

50.  

Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти

28.12.2019, №1646

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-20#Text