Атестація педагогічних працівників


Матеріали до атестаці-2022 

Електронний режим доступу  Перейти на googl - диск


Вимоги до оформлення атестаційних матеріалів - 2022. 

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА 

 

Управління освіти

Чернівецької міської ради

Чернівецька загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів № 

Матеріали

вчителя географії

Чернівецької ЗОШ І-ІІІ ст.№

    ПІБ вчителя

претендента на присвоєння педагогічного звання «учитель-методист»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівці – 2022

 

 

 

 Орієнтовний перелік матеріалів педагогічних працівників, 

які претендендують на присвоєння педагогічних звань

 «учитель-методист», «вихователь-методист», «педагог-організатор методист», «практичний психолог-методист», «керівник гуртка-методист» 

 

 

1.     Титульна сторінка. (Паперовий варіант).

2.     Копія диплома, завірена керівником закладу. (Паперовий варіант.)

3.     Копія свідоцтва про курси підвищення кваліфікації, завірена керівником закладу. (Паперовий варіант).

4.    Копія останнього атестаційного листа, завірена керівником закладу. (Паперовий варіант).

5. Опис досвіду роботи педагога за кількісними та якісними результатами професійної діяльності педагога, до 5-ти друкованих сторінок, за підписом того, хто узагальнював досвід. (Паперовий варіант).

 (Формулювання проблеми та її теоретичне обґрунтування, практична реалізація поставленої задачі, яку поставив педагог; виклад основного матеріалу: як учитель реалізує проблему у своїй педагогічній діяльності – приклади з власного досвіду роботи; які підходи застосовує під час організації освітньої діяльності (діяльнісний, компетентнісний, особистісно орієнтований, інклюзивний); які технології та методи використовує у практичній діяльності; висновок; список використаних джерел; з посиланням на додатки; відповідно до орієнтовної структури самоаналізу науково-методичної роботи педагогічного працівника, що додається. (Додаток 2). 

6. Додатки до опису роботи. (Електронний режим доступу)

Напрацювання педагога: власні методичні розробки, які схвалені Вченою радою ІППО; конспекти уроків, які відображають реалізацію методичної проблеми вчителя; приклади (фрагменти) використання різних форм і методів роботи з учнями відповідно до проблеми; друковані статті у фаховій пресі,  програми конференцій, педчитань, у яких брали участь педагогічні працівники.

 

 

 

 

Орієнтовна структура

самоаналізу науково-методичної роботи

педагогічного працівника

 

1. Титульна сторінка.

2.  Відомості про педагогічного працівника.

3. Вступ. Формулюється мета науково-методичної роботи педагогічного працівника, подається обґрунтування актуальності мети, короткий аналіз змісту та значення науково-методичної і науково-дослідної діяльності. Роз’яснюються та коментуються педагогічні поняття та терміни.

4. Основна частина.    Теоретичне обґрунтування обраної задачі та практичний досвід впровадження у професійній діяльності з метою відображення власних методичних напрацювань у практичному аспекті. Описуються методичні рекомендації, програми, спецкурси, методичні посібники, збірники, інноваційні заняття, позакласні заходи. До практичних матеріалів доцільно запропонувати додатки у вигляді презентацій, схем, таблиць, тестів, гіперпосилань на електронні ресурси, дидактичних матеріалів, які можна подати в електронному вигляді.

      Використані джерела. Подається список використаної літератури та Інтернет посилання за правилами оформлення в алфавітному порядку.

5. Висновки. Коротко формулюються основні досягнуті результати, вказуються умови реалізації запропонованих матеріалів, можливості їх застосування.

 

Вимоги до технічного оформлення опису досвіду

 Матеріали подаються в друкованому та електронному вигляді. Комп’ютерний набір: текстовий редактор Word, шрифт 14, Тіmеs New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5, з одного боку білого паперу формату А-4. Поля: ліве, верхнє та нижнє – не менше 20 мм; праве – не менше 10 мм. Усі сторінки, враховуючи ілюстрації та додатки, нумеруються. Першою сторінкою вважається титульна, на якій цифра 1 не ставиться.