23 лютого, 2023

Онлайн - зустріч географів Чернівецької МТГ: формуємо практичні уміння і навички на уроках географії

 

23.02.2023 року на базі Чернівецького центру професійного розвитку педагогічних працівників відбулася онлайн-зустріч з вчителями географії та економіки Чернівецької міської територіальної громади.

До заходу приєдналися педагоги закладів освіти Херсонської міської ради. Педагогічний практикум «Методика реалізації практичного компоненту навчальної програми на уроках  географії та економіки» надав можливість педагогам зануритися у  методологію та  методику географії, у розумінні вчення про принципи та методи пізнання і перетворення дійсності, у систему способів і методів ведення  дослідження.  

 Родіка Тіміш, консультант ЦПРПП, запропонувала учасникам педагогічного практикуму ознайомитися з  прикладним аспектом методики навчання географії – як  галузі педагогічної науки, яка досліджує закономірності й особливості процесу навчання географії в школі, розробляє і встановлює раціональні методи та прийоми, засоби і форми навчальної діяльності, під час якої відбувається свідоме оволодіння учнями системою знань із шкільного курсу географії та формуються відповідні уміння і навички щодо застосування цих знань.

Розвиток творчих здібностей дитини є соціальним замовленням суспільства. Життя вимагає спеціальних педагогічних засобів для цілеспрямованого й систематичного розвитку інтелекту учнів, їх творчого мислення. А вдосконалення процесу навчання географії в школі неможливе без перегляду насамперед системи роботи вчителя з дітьми.

Ірина Галичанська, учитель географії Чернівецького багатопрофільного ліцею №4, презентувала на конкретних позакласних заходах здатність учнів  свідомо виконувати певну дію на основі знань, їх  вміння і готовність застосувати знання у практичній діяльності на засадах свідомості, зокрема у напрямку розвитку туризму та регіонального розвитку.

До обговорення долучилася Ліліана Ткач, учитель Чернівецької гімназії №2, вчитель вищої категорії, старший учитель, яка поділилася досвідом щодо ролі вчителів та учнів у підтримці  ЗСУ, у волонтерській діяльності, а також навела  приклади впровадження інших внутрішкільних проєктів.

 

Зворотний зв'язок з педагогами підтвердив: обрана тема онлайн-навчання є актуальною та дозволяє вдосконалити освітній процес та сприяє розвитку професійної компетентності педагога.